บริษัท AVIS RENT A CAR รับสมัคร คนขับรถผู้ให้บริการรถเช่า และ รถพร้อมคนขับ รับสมัคร คนขับรถ โดยได้จัดทำ โครงการ www.พนักงาน.com ได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมใบสมัครของผู้ที่สนใจสมัครงานฝากประวัติการทำงานและประวัติส่วนตัว เพื่อโครงการจะได้นำมาพิจารณาเรียกมาสัมภาษณ์ และใช้ในลักษณะงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ต้องการหารายได้เสริมที่ต้องการเปลี่ยนงานหรือผู้ที่กำลังหางานอยู่ในการที่จะส่งใบสมัครมายังโครงการ