นอกจากตำแหน่งงานนี้แล้วยังมีรับสมัคร คนขับรถ แม่บ้านคนเลี้ยงลูกพยาบาลและพนักงานปกติอื่นๆอีกมากมายกรุณาดูด้านล่าง

เรียนผู้ที่สนใจในงานแม่บ้านและทำความสะอาดบ้านกรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อจะได้รวบรวมและนำไปพิจารณาเรียกมาสัมภาษณ์อีกครั้ง

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและแนบรูปภาพเพื่อประกอบการดำเนินการในช่องที่เขียนว่ากรุณาให้ข้อมูลถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถส่งข้อมูลได้กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบ

*
*
*

จำเป็นกรุณาให้ข้อมูล *

จำเป็นกรุณาให้ข้อมูล *

ตำแหน่งงานที่ต้องการทำสามารถระบุได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง
*
*
กรุณาเลือกระดับการศึกษาสูงสุดกรุณาเลือกระดับการศึกษาสูงสุดที่จบการศึกษา จำเป็นกรุณาให้ข้อมูล
*

ผู้สนใจสมัครงานทราบถึงขั้นตอนในขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการส่งข้อมูลเพื่อให้บริษัทผู้สนใจนำไปพิจารณาเพื่อเรียกมาสัมภาษณ์งานตามความเหมาะสม ในขั้นตอนถัดไป

หมายเหตุ เครื่องหมาย * จำเป็นต้องใส่